Casting Seam

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Döküm kalıbının parçalarının yüzeyleri arasındaki bağlantı noktasına az miktarda erimiş metalin akacağı yer. Çift kabuklu veya kompozit bir kalıpta bu sızıntı, nesne kalıptan çıkarıldığında görünür bir dikişe neden olur. Genellikle doldurulur ve cilalanır; tamamlanmamış nesneler genellikle görünür bir dikiş veya çıkıntıyla bulunur.

0