Canopic Jar

added by

Canopik kavanozlar, Antik Mısır tarihinde çeşitli dönemlerde gömme uygulamalarının önemli bir parçasıydı. Bu kavanozlar, ayrı ayrı mumyalanmış organların yerleştirileceği kaplardı. Bu kavanozların en tanınan versiyonları, dört Horus Oğlu olarak adlandırılan koruyucu tanrıların başlarını andıran kapaklara sahipti. İmsety, insan başlı olarak tasvir edilen karaciğerin koruyucusuydu; babun başlı Hapy, akciğerlere bakıyordu; çakal başlı Duamutef, mide için sorumluydu; ve şahin başlı Qebehsenuef, bağırsaklara bakım sağlıyordu.

0