Bone Age

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kemik Devri, kemik ve boynuzdan yapılmış aletlerin kullanımıyla karakterize edilen, insan kültürünün aralıklı bir şekilde tanımlanmış tarih öncesi dönemi; Üç Çağ Sisteminin parçası değildir.

0