Bone Age

Added byIN Others  Save
added by

Kemik Devri, kemik ve boynuzdan yapılmış aletlerin kullanımıyla karakterize edilen, insan kültürünün aralıklı bir şekilde tanımlanmış tarih öncesi dönemi; Üç Çağ Sisteminin parçası değildir.

0