Block Excavation Method

Added byIN Others  Save
added by

Zeminlerin bitişik alanlarını balk yönteminden daha iyi ortaya çıkaran, araya giren duvarlar veya sütunlar bırakmadan bir alanın bir alanının kazılması.

0