Block Excavation Method

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Zeminlerin bitişik alanlarını balk yönteminden daha iyi ortaya çıkaran, araya giren duvarlar veya sütunlar bırakmadan bir alanın bir alanının kazılması.

0