Bivalve Mold

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Metal işleme alanında, metal nesnelerin dökümü için bir araya tutturulan ve iki yarıdan oluşan bir kalıp şeklidir. Kalıp kil, metal veya taştan yapılmış olabilir. Metal soğuduktan sonra kalıp açılır ve dökülen nesne serbest bırakılırdı. Bu, açık bir kalıptan daha karmaşık olan, tekrar kullanılabilen bir kalıptır.

0