Bethel

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kudüs'ün hemen kuzeyindeki antik Filistin kentinin yeri, MÖ 2000'den MÖ 6. yüzyıla kadar iskan edilmiştir. Eski Ahit döneminin önemli kentlerinden biridir. İbrahim ve Yakup ile ilişkilendirilir. En önemli seviyeler, MÖ 13. yüzyılın başlarında, muhtemelen İsrailliler tarafından şiddetli bir şekilde tahrip edilen, özellikle Kenanlıların iyi inşa edilmiş bir kasabası olan Geç Tunç Çağı'na aittir.

0