Bacchanalia

added by

Yunan ve Roma dininde, şarap tanrısı Bacchus (Dionysos) ile ilgili şenliklere verilen ad. En ünlü Dionysia şenlikleri Attika'da düzenlenirdi. Yalın ve eski ayinlerden oluşan küçük Dionysia, bir geçitle tiyatro gösterilerinin yer aldığı Lenaia, özünde bir içki şöleni olan Anthesteria, hepsinin en ünlüsü olan ve Dionysos Tiyatrosu'nda oyunlada birlikte kutlanan Büyük Dionysia ve Oskophoria (üzüm salkımlarının taşınması) bunlar arasındaydı. Roma'ya aşağı İtalya'dan gelen Bacchanalia, başlangıçta, yılın üç gününde yalnızca kadınlar arasında gizlice kutlanırdı. Sonradan erkeklerinde alındığı şenlik ayda neredeyse beş kez kutlanmaya başladı. Bu şenliklerin birer sefahat alemi olarak ünlenmesi, senatonun Bacchanalia'yı MÖ 186'da, bazı özel dururnlar dışında, bütün İtalya'da yasaklamasına yol açtı. Ama Bacchanalia şenlikleri İtalya'nın güneyinde daha uzun süre kutlandı.

Karatağ, M., Klasik Arkeoloji Sözlüğü - Yunan & Roma, Ankara, 2013Copied

0