Archaeoastronomy

Added byIN Others  Save
added by

Arkeoastronomi; takvimler, gözlem yerleri ve sanattaki astronomik görüntüler aracılığıyla astronomik olayların tarih öncesi bilgisi ile geçmiş kültürel davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Alan, arkeolojik özellikler ve gök cisimlerinin hareketleri arasındaki matematiksel korelasyonların çalışmasını içerir.

0