Archaeoastronomy

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Arkeoastronomi; takvimler, gözlem yerleri ve sanattaki astronomik görüntüler aracılığıyla astronomik olayların tarih öncesi bilgisi ile geçmiş kültürel davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Alan, arkeolojik özellikler ve gök cisimlerinin hareketleri arasındaki matematiksel korelasyonların çalışmasını içerir.

0