Aphrodisias

added by

Güneybatı Türkiye'deki Meander Nehri üzerinde yer alan bir Pre-Klasik ve Klasik dönem şehri, Roma dönemine ait sağlam kalıntılarıyla önemli bir yere sahiptir. Agora, odeon, Afrodit tapınağı ve hamamlar gibi yapılar mevcuttur. Ayrıca birçok serbest duran heykel de bulunmaktadır. Pre-Klasik höyükler, Geç Neolitik dönem yerleşimini ve Geç Bakır Çağı'ndan Geç Tunç Çağı'na kadar uzanan bir dizi artefaktı göstermektedir.

0