Anubis

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Antik dönemde Mısır'ın yabani köpek ya da çakal başlı adam biçimindeki ölüler tanrısıdır. Mezarların ve yeraltı dünyasının bekçiliğini yapan Anubis, mumyalama ve ölü gömme işlemlerine de hükmetmiştir. Erken Hanedanlık Dönemi ve Eski Krallık Dönemi'nde hâkim bir konuma sahipti ancak ilerleyen zamanlarda yerini Osiris'e kaptırdı.

0