Andokides

Added byIN Artists  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Andokides, M.Ö. 500'lerin sonlarında dokuz vazodaki imzasından bilinen bir çömlekçidir. Muhtemelen zanaatını vazo ressamı ve çömlekçi Exekias'tan öğrenmiştir. Andokides birkaç vazo ressamıyla çalışmıştır bunlar: Lysippides Ressamı, Andokides Ressamı ve Psiax'dır. Hangi sanatçının kırmızı figür tekniğini icat ettiği tam olarak açık olmasa da, Andokides'in atölyesinde bu stilin meydana getirildiği düşünülüyor. Atina Akropolü'ndeki tanrılara bir heykel adadığı bilinen ressamın, o dönem için başarılı birkaç çömlekçiden biri olduğu düşünülmektedir.

1

added by

Ayrıca ilk defa kendine has olan bir teknik ile, seramik üzerindeki figürleri ''beyaz'' renkte tasvir ettiği çalışmaları da vardır. Ancak bu çok fazla rağbet görmemiştir.

0