Amun

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Mısır panteonunda 11. Hanedanlık Dönemi'nde Teb'de hüküm sürmüş olan en yüce tanrıdır. Bu isimde "saklanmış" ya da "sır" manasına gelmektedir. Çoğu zaman Heliopolis'in güneş tanrısı Ra ile özdeşleştirilir ve Amun-Ra olarak adlandırılırdı. Onun Karnak'taki tapınağı Yeni Krallık Dönemi'nden günümüze ulaşmış en sağlam dinsel kompleks örneğidir. Eşinin ismi Amaunet'tir ve kendisi erkek insan görünümünde tasvir edilmiştir. Ancak Akhenaton döneminde Amun'un hâkimiyetine meydan okunmuştur.

0