Amen

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Thebes veya Teb'in (Yukarı Mısır) Orta ve Yeni Krallık hanedanlarıyla birlikte öne çıkan tanrısıdır. Antik Mısır'ın 11. Hanedanlığı'ndan itibaren I. Amenemhet ve Tutankamon gibi pek çok firavunun adında Amen'in adı geçmektedir. Her ne kadar insan şeklinde tasvir edilse de Amen koç ile ilişkilendirilmekte ve kimi zaman güneş tanrısı Ra ile özdeşleştirilmektedir.

0