Alashiya

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

M.Ö. 2. binyıl metinlerinde bakır kaynağı olarak geçen bir yer; muhtemelen Kıbrıs olarak kabul edilmektedir. Metinler aynı zamanda M.Ö. 1200 civarında Deniz Halkları'nın faaliyetlerini de kaydetmektedir.

0