Waršama Palace

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Warşama Sarayı. Kayseri, Kültepe'de bulunan bir arkeolojik sit içindeki antik saray. Sarayın tarihi, ahşap kalıntılara dayandırılarak, dendrokronolojik testlerle MÖ. 19. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Adlarını bildiğimiz beş Kaniş Kralı, sitadelde 7. katta inşa edilmiş büyük sarayda oturmuşlardır. Şiddetli bir yangınla tahrip edilmiş olan bu anıtsal yapının enkazında bulunan ve Maraş civarına lokalize edilen Mama Kralı Anum-hirbi’nin Kaniş’e gönderdiği bir mektubu içeren tabletten edinilen bilgilere göre bu saray, Kaniş kralı İnar’ın oğlu Warşama’ya aittir.

0